Beleidsplan

Stichting Bloem 2015-2019

1. Inleiding:

Onze bestuursleden werden steeds meer aangesproken of wij iets meer kunnen betekenen voor de ouderen. Door de huidige situatie in de zorg, waar grote bezuinigingen worden doorgevoerd en er veel personeel wordt ontslagen, is er weinig tijd en geld meer voor de ouderen om ze nog een beetje een plezierig en soms zelfs een menswaardig bestaan te geven. Ik heb dit als voorzitter van de Stichting Bloem persoonlijk ervaren. Van hoger hand opgelegde bezuinigingen leiden ertoe dat er geen budget meer is voor culturele en muzikale activiteiten. En muziek doet de ouderen en dementerenden juist zo goed. Zorginstellingen doen steeds meer een beroep op giften of donaties voor dergelijke activiteiten om ouderen een plezierige middag te geven.
Daarom is Stichting Bloem in het leven geroepen, met als doel om muziek en vermaak bij deze mensen te brengen.

2. Doelstelling;

Stichting Bloem brengt/geeft/schenkt muziek, cultureel entertainment aan mensen die niet meer thuis wonen, die een beperking hebben, fysiek of geestelijk, of oud zijn. En niet in staat zijn om zelfstandig naar het theater te gaan of een voorstelling bij te wonen. Missie; De missie van Stichting Bloem is : Plezier in het leven van anderen brengen door middel van muziek en entertainment. Strategie: De stichting wil met donaties en giften, ook door middel van fondsenwerving, programma’s financieel ondersteunen voor de doelgroep. Programma’s /voorstellingen die uitgevoerd worden door muzikanten en groepen die de doelgroep heel goed kennen. Het streven is om zoveel mogelijk voorstellingen financieel te ondersteunen om zodoende zoveel mogelijk mensen een leuke middag aan te bieden. Velen van hen zijn oud en wonen in zorginstellingen. De zorginstellingen worden benadert om af te stemmen waaraan behoefte is op muzikaal/cultureel gebied. De stichting werkt zonder winstoogmerk, alle donaties komen ten goede aan bovenstaande projecten. Het bestuur van de stichting werkt onbezoldigd.

3. Huidige situatie en activiteiten;

De Stichting is 6 oktober 2015 opgericht 7. Inmiddels wordt het eerste project ten uitvoer gebracht; “Toen geluk heel gewoon was”, door het Trio van Toen. Een programma met Nederlandstalige liedjes uit de jaren 40,50 en 60. De voorstelling wordt aangeboden aan zorginstellingen in Nederland, het project zal lopen tot begin 2017. Toekomst: De komende jaren zal de stichting actief aan fondsenwerving doen om zodoende hiermee en met ontvangen giften, zoveel mogelijk projecten voor onze doelgroep te ondersteunen.

4. Organisatie;

Stichting Bloem
Sandestein 12 
2151 KG Nieuw Vennep
info@stichtingbloem.nl

Contactpersoon: Alice Ketting
Website; www.stichtingbloem.nl
Bankrekening nummer; NL10INGB0006941645
Opgericht; 6 Oktober 2015
Kvk nummer; 64287807
ANBI: Ja

Bestuur:
Voorzitter; Mevr. A. Ketting
Secretaris; Mevr. E. Glaudemans
Penningmeester; Dhr. M. Derr 
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

5. Financiën;

De Stichting zal projecten financieel kunnen ondersteunen door middel van giften en donaties van fondsen.
Bij oprichting van de Stichting 6 oktober 2015

Oprichtingskosten € 492,44
Zijnde notariskosten, website en inschrijving KvK
Saldo 2015 -/- € 492,44